הקמת מערכת לניהול ובריאות בתעסוקה OHSAS  18000 

המטרות העקריות של מערכות הינן:

 

הבטחת ניהול יעיל של סיכוני הבטיחות והגיהות/מפגעים הקיימים בארגון

שיפור מתמיד המבוסס על קביעת מטרות ויעדים

סיוע לארגון בביסוס תדמיתו האחראית

 

התקן נותן מענה כולל לניהול נושא הבטיחות והגהות באופן שיטתי בארגון, משלב דרישות תקנות החוק בפעילות הארגון ומשתלב היטב עם התקנים האחרים המתקשרים לניהול איכות.

 

"גראדיו", תלווה את הארגון בכל הקשור להתעדת הארגון לתקן עד לקבלת תעודת ההסמכה, תוך שימת דגש, בזיהוי תקנות החוק והתקנים הרשמיים המחייבים את פעילות ומוצרי הארגון מהיבטים של ניהול בטיחות.


גראדיו

רגולציה ישראלית, בינלאומית והבטחת איכות